Ett mångsidigt sortiment av egenvårdsläkemedel

Ta kontakt

Egenvårdsproff till ditt förfogande

Apoteket Vasa Minimanis personal är proffs inom egenvård och strävar till att förbättra

sina kunders livskvalitet. Därför vill vi utnyttja all vår kunskap till
kundernas bästa. Välkommen till vårt apotek i Vasa centrum för att fråga och lära dig mera!

Vad är egenvårdsläkemedel?

Egenvård inkluderar allt detta, som människorna tar sig till för att krya på sig, lindra sina symptom eller förebygga sin hälsa. Egenvården är en del av självomsorgen och hänvisar till självständigt bruk av läkemedel. Egenvård rekommenderas då kontakt med en läkare inte anses nödvändig.

När rekommenderas egenvård?


Egenvård och egenmedicinering rekommenderas för lindriga, temporära symptom. Ifall
symptomen inte förbättras eller blir lindrigare inom en relativt kort tidsperiod,
finns det anledning att misstänka felaktigt val av behandling eller inkorrekt bruk av egenvårdsläkemedlet. Då bör patienten hänvisas till en läkare.

Apotekets eget område är egenvård och rådgivning av bruket av egenvårdsläkemedel. Egenvårdsrådgivningen börjas alltid med att säkerställa att läkemedlet är korrekt valt för de aktuella symtomen. Ta kontakt och besök vårt apotek!

Kontaktuppgifter

Apoteket Vasa Minimani

Skeppsgatan 13
65100 Vasa

 06 319 6400

 info@apteekkivaasaminimani.fi

Kontaktikon

Apoteket Vasa Minimani erbjuder ett mångsidigt sortiment av egenvårdsläkemedel samt sakkunnig läkemedelsrådgivning.
Kom och bekanta dig med vårt betjänande apotek i Vasa centrum.

Öpethållningstider och läge