Smidiga apotekstjänster i Vasa

Ta kontakt

Uträtta ärenden lätt, snabbt och behändigt

Apoteket Vasa Minimanis sakkunniga och kompetenta personal vägleder och betjänar kunder i alla frågor angående apotekets produkter och tjänster. Vår personal är tvåspråkig och betjäningen sker på kundens eget modersmål. Oss är det lätt att besöka, för det finns gott om parkeringsplats i anknytning till vårt apotek. Välkommen till en bättre apotekstjänst!

Direktleverans av recept

Apoteket Vasa Minimani är ett modernt direktleveransapotek, i vars planering det tagits hänsyn till barnfamiljer och personer med nedsatt rörlighet. Leverans av recept sker genom direktleverans. För kunden är det en lugn servicesituation, där även känsligare ärenden sköts bekvämt.


Det går lätt, snabbt och behändigt att sköta sina ärenden i vårt apotek. För att påskynda servicen har kassan placerats vid utgången. Därmed sköts småinköp snabbt. Produkterna i vår egenvårdvårdsavdelning är placerade i produktgrupper, vilket gör det lätt att jämföra produkterna. Vi har också specialkompetens inom medicinframställning.

Ett tillgängligt apotek

Apoteket Vasa Minimani är beläget i Minimani varuhuset, dit det är lätt att ta sig.  Det finns gott om parkeringsplatser och ingången är tillgänglig för alla. Apotekets utrymmen mitt emot kassorna är rymliga och ljusa och är försedda med luftkonditionering och -kylning. De nya möblerna gör det lätt att röra sig i affären och förbättrar intimitetssyddet. 


Sakkunnig medicinsk rådgivning

Medicinsk rådgivning utgör en viktig del av moderna apotekstjänster. Vi fungerar som läkemedelsspecialister i alla frågor gällande användning av läkemedel som ställs av privatkunder, media samt myndigheter. Vi använder oss av datorprogram för att kontrollera kompatibiliteten hos din medicin och vid behov ändra på den i samarbete med din behandlande läkare.

Doseringsleverans

Vårt apotek erbjuder en leveransservice, det vill säga en doseringspåse för kunder i vårdhem och inom hemvård. Privatkunder kan också använda sig av doseringstjänsten.

Säkerhet

Det finns alltid en vakt på plats i varuhuset och personalen är försedda med larm. På grund av coronaviruset är kassorna försedda med skyddsglas och handsprit.

Itsehoitolääkkeet, Apteekki Vaasa Minimani

Apoteket Vasa Minimanis historia

I början av 1900-talet bedömdes Vasas två apotekstjänster som otillräckliga för behoven i en växande stad. Enligt senatens order måste läkemedelsstyrelsen utarbeta en plan för placeringen av nya apotek. År 1901 skickade medicinalstyrelsen ett brev till Vasa läns guvernör, i vilket inrättandet av ett tredje apotek i Vasa föreslogs.


Efter tvister angående placeringen av många apotek bestämde kejsarens finländska senat att Vasas tredje apotek skulle placeras i Brändö. Av åtta sökande valdes slutligen apotekare Oskar Agabus Norderg, som öppnade apoteket år 1903.

Flytten

År 1920 flyttade apotekare Max Nyman apoteket till den nya adressen Kyrkoesplanaden 11. Apotekare Axel Wikman tog över apoteket år 1940. Han fick tillstånd att flytta apotekets till Kyrkoesplanaden 21/ Hovrättsesplanaden 9. På andra sidan var gatan låg Vasa kyrka, så det föll sig naturligt att apoteket började kallas Kyrkoapoteket.

Verksamheten ökar

Det nya läget och det framgångsrika arbetet betydde ökad verksamhet för apoteket. I slutet av 1940-talet fanns redan 8-9 anställda i apoteket. Förbindelserna till utlandet hade förbättrats och läkemedelsurvalet växte.


När apotekets verksamhet ökade och omsättningen växte, uppstod ett behov av mer personal. Sedan 1975 har antalet anställda varit 17-18 personer. I mitten av 1980-talet skaffade Kyrkoapoteket de första datorerna, för hantering av recept och fakturering.


I dagsläget är apoteket ett så kallat direktleveransapotek, där receptkunderna får individuell service från samma apotek från början till slut. Verksamheten är väsentligt mer kundorienterad, och alla kundgrupper har beaktats. Under år 2011 introducerade Kyrkoapoteket eRecept, dvs. förmågan att leverera recept i elektronisk form.


Mer om kyrkans historia kan läsas i apotekets 100-årshistorik som utkom år 2003.


Källa: Pentti Rossi (2003), Vasa Kyrkoapoteket 100 år


Till köpcentret

Både kundflödena och människors konsumtionsvanor ändrade
rejält år 2019. Det blev därmed aktuellt att börja söka efter nya utrymmen på sådana platser där även kunderna rör sig. Sökningen resulterade i att de nya affärslokalerna hittades i Minimanis 
utrymmen i Vasa, där moderna lokaler erhölls för apoteket i gott samarbete med Minimani.

Apoteket Vasa Minimanis apotekare

Oskar Agabus Norberg
25.8.1903–5.5.1908

Herman William Hjelt
16.5.1908–31.10.1919

Max Theodor Nyman
1.11.1919–25.9.1939

Axel Frederik Emil Wikman
22.7.1940–25.3.1963

Karl Hjörvard Torstensson Ström
1.1.1964–9.8.1999

Juha Paavo Nuutila
9.1.2001–2.5.2017

Pekka Sakari Paananen
3.5.2017–

Ta kontakt ikon

Apoteket Vasa Minimani i Vasa centrum
erbjuder alla apotekstjänster du behöver.

Öppethållningstider och läge